Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.,

Havlíčkova 2787, 767 01 Kroměříž

 

 
 

 

 

 


Zpět

Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9.F.g. Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského systému Ministerstva zemědělství:

 

„Ekonomika pro poradce a manažery“

 

Poradenská pomůcka

pro podporu poradenské činnosti a ekonomického rozhodování zemědělských podniků a pro tvorbu projektů ve smyslu opatření osy I.
I.3.4 Využívání poradenských služeb Programu rozvoje venkova

na přiloženém CD ROM.

 

Stručný popis

Procesům správného rozhodování a kvalitního řízení podniků je věnována rostoucí pozornost.

Poradenská pomůcka pro ekonomické rozhodování zemědělských podniků a tvorbu poradenských projektů vychází z následujícího projektového cyklu:

 

Cílem této příručky není sestavení nové učebnice, ale představení vybrané problematiky v souvislostech a takto napomoci zlepšení kvality řízení a rozhodování v zemědělských podnicích a současně usnadnit provádění poradenské činnosti a tím i dosažení konkurenceschopnosti podniků. V procesu tvorby poradenské příručky byly popsány vybrané metody používané v poradenské práci v oblasti ekonomického hodnocení hospodaření zemědělských podniků, které je podle požadovaných potřeb možné využít.

Celá příručka integruje velké množství informací a pro jejich uplatnění je žádoucí navazující proces výchovy a vzdělávání. Proto práce s příručkou předpokládá jistý výchozí stupeň poznání principů, procesů a metod zde popsaných.

Pro usnadnění porozumění metodiky poradenské práce vytvořili autoři celou řadu názorných funkčních příkladů v programu Excel a přiložili je v elektronické verzi do přílohy ke všeobecnému využití.

 

Ø      Praktické pokyny pro uživatele příručky

1. Příručka je distribuována v elektronické verzi prostřednictvím Internetu a nosičů CDROM.

2. Příručka na CD ROMu obsahuje čtyři základní součásti:

a)                     dokument „Projekt.doc“,

b)                     složku (adresář) s názvem „dokumenty“,

c)                     složku (adresář) s názvem „priklady“,

d)                     zástupce pro spuštění programu „PORADEX“ z Internetu.

3. Vazby mezi jednotlivými součástmi jsou provedeny prostřednictvím odkazů a pro funkčnost těchto odkazů je nezbytné aby součásti označené a)-c) byly umístěny ve stejné složce.

4. Práce s příručkou standardně vychází z otevřeného dokumentu „Projekt.doc“.

 

Ø      Pokyny ke spuštění projektu „MAX“

1. ve složce (adresáři) s názvem „priklady“ je obsažen dokument „Max*.xls“,

2. vybraný dokument Max*.xls zkopírujte na svůj počítač a spusťte program Excel, otevřete daný dokument.

 

Ø      Pokyny ke spuštění programu „PORADEX“

1. Spuštěním odkazu www.poradex.cz z internetového prohlížeče nebo kliknutím na zástupce programu „PORADEX“ bude navázán dialog s aplikací.

2. Přihlašovací jméno uživatele je „poradce“.

3. Heslo uživatele je „ekonom“.

V aplikaci PORADEX je k dispozici několik typických ukázek projektů programu PORADEX v režimu „standard“ a „profesional“.

Pro zpracování této příručky byly využity vybrané původní texty a materiály z období realizace česko-německého projektu na podporu rozvoje poradenství.

Jedná se především o manuál pro poradce, manuál pro práci s aplikací MAX, glosář, odborné texty Ing. J. Nováka, CSc. a další.

Dále byla využita volně šiřitelná verze aplikace MAX.

Tyto informace byly doplněny aktuálními informacemi uveřejněných na webu www.szif.cz – výpočet finančního zdraví podniku.

Byly využity i informace z publikovaných materiálů Mze, ÚZPI, VÚZE, VÚZT, SZIF a další.

Pro dokumentaci popisovaných funkcí byly autorským kolektivem vytvořeny i vlastní funkční aplikace (příklady) a byly využity i vybrané výstupy z programu PORADEX.

Tato poradenská pomůcka je umístěna na www.vukrom.cz a www.poradex.cz, je bezplatně využitelná pro poradce, farmáře a manažery zemědělských podniků a školy.

Kroměříž, listopad 2007